Sunday, 11 November 2012

SIRI ITALIAN SILK (PART 3)

SIRI ITALIAN SILK PART 3 (RM85)

Semua kain Koleksi Part 3 ini adalah 4M (tidak dipotong kepada 2M + 2M)....

                                                                 Kod C1,C2 dan C3

                                                                           C1 -SOLD TO K.NORIAH
                                                                             C2-SOLD TO K.NORIAH

                                                                              C3
Kod C4,C5 dan C6

                                                                               C4
                                                                                C6 - SOLD TO K.SHIMA

                                                                 Kod C7,C8 dan C9
C7 - SOLD TO K.MASARIZAN

                                                                              C8

                                                                                  C9 - SOLD TO ASIAH

                                                             Kod C10,C11 dan C12
C10
                                                                              C11 -  SOLD TO K.NORIAH

                                                                                C12

                                                                  Kod C13,C14,C15

                                                                               C13 - SOLD TO SHIKIN

                                                                               C14- SOLD TO K.JULAIHA

                                                                                C15- SOLD TO K.MAS

                                                              Kod C16,C17 dan C18

                                                                              C16- SOLD TO K.MAIZAN
                                                         
                                                                              C17-SOLD TO K.NOOR

                                                                               C18

                                                               Kod C19,C20 dan C21

                                                                              C19 SOLD TO EKIN

                                                                                C20- SOLD TO K.MAS

                                                                               C21- SOLD TO SHIKIN

                                                              Kod C22,C23 dan C24

                                                                                 C22- SOLD TO SHIMA

C23- SOLD TO K.JULAIHA
C24 -SOLD TO K.HASLIZA
           
                                                              Kod C25,C26 dan C27
                                                                              C25

                                                                                 C26- SOLD TO K.NORIAH
                                                                                 C27